Wettelijk

Wij zijn een regulier online tuincentrum

Op grond van de gewijzigde Opiumwet artikel 11a per 1 maart 2015, levert De StadstuinShop alleen aan kopers die expliciet hebben verklaard, de spullen anders aan te wenden dan voor strafbaar gestelde feiten overeenkomstig de Opiumwet.Overeenkomst: Elke tussen de Koper en De StadstuinShop gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door De StadstuinShop in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van De StadstuinShop.